съдебна палата русе съд прокуратура

Нов младши прокурор е назначен в Районна прокуратура – Русе

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 258а, ал. 3 от Закона за съдебната власт назначи на длъжност „младши прокурор“, считано от 30.08.2021 г. кандидатите, завършили успешно обучението си в НИП. Сред тях е Станислав Николов, назначен в Районна прокуратура – Русе.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 186, ал. 7 от Закона за съдебната власт прие окончателен списък на одобрените кандидати за младши прокурори, съобразно заявеното им желание. Сред тях е Павел Славов за Районна прокуратура – Русе.

Сподели: