Нов младши съдия в Окръжен съд - Русе

Нов младши съдия в Окръжен съд – Русе

Младши съдия Михаил Драгнев бе представен на официална церемония пред Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Русе. Той е завършил специалност Право в Софийския университет през 2018 г. Професионалния си път започва като съдебен помощник в Софийски градски съд през 2020 г.

Госпожа Анета Георгиева – изпълняващ функцията председател на Окръжен съд – Русе приветства новия младши съдия и му пожела дълъг и успешен професионален път в служба на справедливостта, изпълнен с безпристрастност и в полза на обществото.

Михаил Драгнев  е назначен за младши съдия в Окръжен съд – Русе с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 27.07.2021 година, след спечелен конкурс и успешно завършено обучение в Националния институт на правосъдието.  

Сподели: