Нов пансион ще бъде изграден към Духовното училище в Русе

60 нови ученици са решили да продължат своето средно образование в Духовните училища в Шумен, Русе и Момчилград през новата 2023/2024 учебна година.

По време на заседанието членовете на Висшия мюсюлмански съвет подчертаха необходимостта от по-добра комуникация между различните структури на Мюсюлманското изповедание и Духовните училища. Според тях това ще доведе и до по-добро взаимодействие между учениците и структурите на институцията.

С тази цел районните мюфтии ще посещават по-често учебните заведения, за да се срещат и разговарят с техните възпитаници.

Директорите на Духовните училища от своя страна отбелязаха, че по отношение на материалната база са постигнати нови успехи. На Първия учебен ден в Русе учениците бяха посрещнати в реставрираната сграда на Духовното училище в града, която е паметник на културата. Следващият етап ще бъде изграждането на нов пансион.

Сподели: