Нов паркинг за леки автомобили ще бъде обособен във Ветово

Общински съвет – Ветово отмени Решение № 153 по Протокол № 13 от 30.06.2020 г. на Общински съвет – Ветово.

Одобрено е задание за изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между улици „Жельо войвода“ и „Цар Калоян“ в гр. Ветово, общ. Ветово, с цел обособяване на паркинг за леки автомобили по бордюрна регулация между ОТ 577, ОТ 649 и ОТ 277, съгласно приложената скица-предложение.

Разрешено е изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между улици „Жельо войвода“ и „Цар Калоян“ в гр. Ветово, общ. Ветово, с цел обособяване на паркинг за леки автомобили по бордюрна регулация между ОТ 577, ОТ 649 и ОТ 277, в съответствие с одобреното в т. 2 задание.

Сподели: