Нов проект по програма Interreg V-A Румъния-България с участието на Русенския университет

Русенски университет „Ангел Кънчев“ се включи като партньор в проекта „Интегрирани интервенции за заетост в трансграничния регион Гюргево-Русе“ (MOBGIRU) по програма Interreg V-A Румъния-България, в който участват филиалът в Гюргево на Червен кръст-Румъния, като водеща организация, и Институтът по металознание при БАН.

Общата цел на проекта е да се развие капацитетът за наемане на безработни и неактивни лица от региона Гюргево – Русе за период от 18 месеца чрез:

• Проучване за определяне на мерки за по-добра корелация между индивидуалните умения, образованието, потенциала за заетост и възможностите на пазара на труда;
• Създаване на два регионални ресурсни центъра по заетостта – в Русе на територията на Русенския университет и в Гюргево;
• Организиране на две изложения за заетост в Гюргево и Русе;
• Организиране на информационно–мотивационни кампании сред целевите групи на проекта;
• Разработване на web базирана платформа за трудова мобилност с цел повишаване на професионалната мобилност в региона Гюргево – Русе и удовлетворяване на специфичните нужди на общия трудов пазар. Платформата, която се разработва от румънски и български специалисти, ще бъде достъпна за ползватели от региона и извън него, както от потребители на услугата за трудова заетост, така и от работодатели.. На тази платформа всеки ползвател ще може да създаде свой профил чрез който съответно да търси или предлага работа в трансграничния регион Гюргево – Русе.

На 14 февруари 2018 г. в Ресурсния център по заетостта в Гюргево се проведе първото от предвидените по проекта изложения за заетост, в което се включиха румънски и български работодатели и представители на целевите групи по проекта от румънска и българска страна. Изложението беше посетено от кмета на Гюргево Николае Барбу.

Сподели:

Още новини от деня