Нов самоходен трактор за косене ще закупи Община Борово

С цел поддържане на още по-добро състояние на тревните площи на територията на Община Борово, Общински съвет – Борово гласува да се закупи един косящ самоходен трактор на стойност 6650 лв. Същият е отразен в § 52-04 „придобиване на транспортно средство“ към функция „Жил. строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, местна дейност „Др. дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие“/61-619/.
Средствата в размер на 6650 лв. могат да се осигурят от предвидените средства в § 10-15 „материали“ в същата дейност по бюджета на гр. Борово. В тази връзка е одобрена промяна в Инвестиционната програма за 2024 г.

Сподели: