прасе месокомбинат

Нов свинарник ще има в Долна Студена

Димитринка Димитрова от Долна Студена ще оборудва и експлоатира производствена сграда за отглеждане на свине – майки и свине за угояване с капацитет до 50 места за свине – майки и до 500 свине за угояване. Тя е собственик на имот с предназначение за овцеферма в Стопански двор 1 извън селото на Община Ценово. Там има сграда с площ 1161 м2 за отглеждане на животни, както и друга с площ 70 м2. На първия етап се предвижда доставка и зареждане на 12 свине – майки в част от първата сграда с площ 250 м2. По време на втория етап поетапно ще се увеличи капацитетът до планирания.

Сподели: