Нов трактор закупи Община Ценово

Нов трактор закупи Община Ценово

Капризите на зимата ще изненадват все по-малко служителите на общинската администрация в Ценово. „На въоръжение“ в автопарка на общината постъпи чисто нов трактор. Той ще бъде оборудват с гребло, за да се разчистват пътищата при снеговалеж. Средствата за закупуване на новата машина и прикачния инвентар в размер на 45 840 лева са осигурени от икономия на част от предоставената субсидия от Министерството на финансите за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през изминалата година. Тракторът е закупен от представителство на фирмата-производител в Обнова.

Община Ценово разполага и със специализиран високопроходим автомобил за предотвратяване на щети от природни бедствия, закупен по трансграничен проект с румънските общини Гряка и Хотареле.

Сподели: