военноинвалиди русе 2

Нов Управителен и Контролен съвет избра днес дружество „Военноинвалид” град Русе

Днес във Военен клуб- Русе се проведе извънредно изборно събрание на дружество „Военноинвалид” град Русе, за избор на нов Управителен и Контролен съвет. То беше ръководено от председателя на КС и секретаря на СВВП. С пълно единодушие беше избран нов управителен съвет в състав – за председател на дружеството беше избрана госпожа Надежда Цветкова, Антон Илиев за секретар – касиер и Стойчо Тодоров за член и нов Контролен съвет в състав – председател Недко Тачков и членове Пени Радулов и Трифон Трифонов.

Ръководство на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, изказва своята признателност и благодарност към досегашния председател на УС на дружеството за дългогодишната му и всеотдайна работа, а на новоизбраното ръководство успех в благородната мисия!

(снимки Илиян Христов)

Сподели: