Нов шоурум за автомобили и офиси ще бъде изграден в Мартен

Обществено – обслужваща сграда с шоурум за автомобили и офиси и ремонтно хале за автомобили с ограда ще бъдат изградени от Х. Маринов в Мартен. Имотът е с площ 5 декара и с начин на трайно ползване „друг складов терен“, като е собственост на Маринов.

Шоурумът за автомобили ще е с площ 252 м2 и ще се намира в предната част на монолитната сграда. Предвидени са ремонтни халета за леки и за тежки автомобили, складове, офиси и санитарни възли, компресорно. Ще има обособено площадка, където в метални варели ще се депонират отпадъците, излезли от употреба гуми и пр. Ще бъде изградена и локална пречиствателна станция.

Сподели:

Още новини от деня