Общински съвет - Ветово започна заседанието си на открито в знак на протест

Ноемврийското заседание на Общински съвет – Ветово отново ще бъде изнесено

Редовното заседание през месец ноември на Общински съвет – Ветово ще бъде проведено извън територията на Община Ветово. В тази връзка д-р Мехмед Хасан Мехмед – Председател на Общински съвет – Ветово, е упълномощен да организира провеждането на редовното заседание през месец номеври на Общински съвет – Ветово извън територията на Община Ветово, като определи мястото, часа и деня на неговото провеждане.

На Кмета на Община Ветово е възложено да изплати пътните пари на общинските съветници от състава на общинския съвет и на Председателя на общинския съвет във връзка с разход, извършен по повод участие в изнесено заседание, по досегашния ред – съгласно Наредбата за командировките в страната, Кодекса на труда, Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на финансово – счетоводните правила за отчитане на разход, извършен във връзка с командироване в страната, както и да извърши плащане по посочената от съответния хотел банкова /разплащателна сметка.

Най – вероятно заседанието ще се проведе в Шкорпиловци.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня