НОИ – Русе: Какви са предимствата от използването на ПИК?

Какви са предимствата от използването на ПИК?

∙ Спестяване на време;

∙ Бърз и безплатен достъп до електронните услуги и справки на НОИ;

∙ Ефективно ползване на осигурителни права;

∙ Актуална информация за етапа на административното производство по подадено заявление;

∙ Гарантирана защита на личните данни;

∙ Постоянна връзка с информационната система на НОИ 24 часа в денонощието;

∙ Чрез ПИК имате достъп до Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) към Министерството на електронното управление;

∙ Контакт с НОИ от дистанция.

Какви други услуги на НОИ са достъпни с ПИК?

С ПИК можете по електронен път да подадете заявление за извършване на редица административни услуги, както и да зададете актуален въпрос или да подадете сигнал или жалба чрез контактните форми. Достъпът до тях е безплатен чрез подрубриката „Административни услуги“ в рубрика “Е-услуги и справки” на интернет страницата на институцията.

Стъпките за ползването на административните услуги са следните:

Първо избирате исканата от Вас група услуги, конкретната услуга от групата, запознавате се с описанието на услугата и пристъпвате към заявяване. При попълването на заявленията избирате съответното териториално поделение на НОИ, Централно управление на НОИ или дирекция „Европейски регламенти и международни договори“, където искате да насочите услугата.

За въпроси, сигнали и жалби към НОИ или подаване по електронен път на заявления за административни услуги, за които не сте открили конкретна форма в останалите групи, се избира „Форма за контакт с НОИ – с достъп до персонални данни“.

Колко време отнема издаването на ПИК?

При издаване „на място“ – в териториалните поделения на НОИ и всички регионални офиси, ПИК се издава на момента. Активирането му става в рамките на деня на неговото издаване. Услугата е безплатна.

Когато издаването на ПИК е заявено по електронен път – през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), удостоверението се връчва на лицето чрез ССЕВ до 2 работни дни.

Когато издаването на ПИК е чрез онлайн услуга на НОИ, кодът се издава и активира на момента.

Как да получа своя ПИК на място?

Получаването на ПИК лично във всяко териториално поделение на НОИ става единствено срещу представянето на лична карта и без да е необходимо предварително да попълвате заявление.

Издаването на ПИК чрез упълномощено лице се извършва само чрез представяне на изрично, нотариално заверено пълномощно. В тези случаи се прилага копие от пълномощното, което след съпоставяне с оригинала, остава на съхранение в НОИ.

Къде да получа своя ПИК на място в ТП на НОИ – Русе?

гр. Русе, ул. „Асен Златаров“ №26 /гише №6/, тел. за контакт: 082-81-64-01; 082-81-64-11; 082-81-64-36;

гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ №1 /партерен етаж/, тел. за контакт: 082-81-61-15;

филиал в гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф“ №1, тел. за контакт: 0882-912-354; 0882-912-355; 0882-912-358;

Изпратени по пощата документи и искания за издаване на ПИК не се обработват. Издадени удостоверения за ПИК не се изпращат по пощата.

Сподели: