Номинация за Радио Русе в Национален форум на мрежата от Глобални библиотеки в България „Библиотеките днес“ 2019

В рамките на ежегодния Национален форум на мрежата от Глобални библиотеки в България „Библиотеките днес“, на 7 ноември 2019 г., в София, бяха връчени Годишните награди на Фондация „Глобални библиотеки – България“. Тази година Радио Русе беше сред номинираните и получи грамота от Фондацията за журналистически материали, отразяващи събития на Регионална библиотека „Любен Каравелов“. Отличието беше връчено на журналиста от радиото Лилия Рачева.

Наградите на ФГББ са учредени в изпълнение на мисията и целите на Фондацията и се връчват на организации, които подпомагат усилията й за подпомагане на приобщаването на българските граждани към информационното общество и осигуряването на равен достъп до информация, култура, знание и услуги чрез мрежата от обществени библиотеки в страната.

Сподели: