Номинирани са кандидати за членове на ЕП аз мандат 2024 - 2029 година по време на общинската конференция на БСП Русе

Номинирани са кандидати за членове на ЕП аз мандат 2024 – 2029 година по време на общинската конференция на БСП Русе

Днес в Пленарна зала на Общината се проведе важна конференция, организирана от Русенската общинска организация на БСП. На събитието беше активно обсъждана подготовката за предстоящите избори, като бяха представени и предложенията на русенските социалисти за кандидати за депутати в Европейския парламент.

Предложението на Русенските социалисти към предизборната платформа е представителите на БСП в Европейския парламент да съдействат за реализиране на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, отнасяща се за крайдунавските общини като свързаност, защита на околната среда, благоденствие и укрепване на регионите. Основните акценти включват поддържане на целогодишна плавателност по р. Дунав, строителство на нов мост на р. Дунав при Русе и завършване на магистралата Русе – Велико Търново, част от Европейския път Е-85.

Гост на конференцията бе Цветелина Пенкова, член на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Тя сподели отчет за своята работа и изрази вижданията си относно предизвикателствата пред Европейския парламент.

В началото на заседанието председателят на Общинската организация на БСП, Пламен Рашев, и неговият заместник, Биляна Иванова, поздравиха новите членове на партията за тази година и им връчиха членските карти. Кметът на Русе, Пенчо Милков, лично поздрави юбилярите на Русенската организация.

След явно и поименно гласуване, със събрани 61 и повече гласа, бяха избрани 14 кандидата, от които 3 русенци и 4 от гражданската квота, за представители на БСП в списъка с кандидат-депутати за Европейския парламент.

Конференцията беше успешен форум за обсъждане на важни теми и вземане на важни решения за бъдещето на партията и нейното участие в европейската политика.

По време на събитието бяха поздравени юбилярите с пожелания да са здрави и все така двигатели в партийните активности.

Приветствани са и новите попълнения на партията, на които днес бяха връчени членски карти.

Сподели: