ДПП „Русенски Лом“

НПО излезе с позиция след освобождаването на директора на ДПП Русенски Лом

Неправителствената организация „За да остане природа“ излезе с позиция относно освобождаването на директора на ДПП Русенски Лом. В текста се казва:

„На 29 ноември 2017 г. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите е уволнил госпожа Цонка Христова – директор на ДПП Русенски Лом, на този пост от 2013 г. Цонка Христова работи в ДПП Русенски Лом вече 21 години. Благодарение на нейното активно участие дирекцията развива дейности в областта на възстановяване и опазване на богатата дива природа на парка, образователни и туристически дейности, както и дейности в сферата на културата. През годините дирекцията на природен парк „Русенски Лом“ работи по различни проекти, които са в изпълнение на Плана за управление на защитената територия и подпомагат развитието на района.

Въпреки ограничения държавен бюджет, паркът работи за привличане на допълнителни средства за разширяване на своята дейност чрез участие в проекти и сътрудничество с много администрации на защитени територии и неправителствени организации у нас и в чужбина. През 2015 г. дирекция на природен парк „Русенски Лом” като част от партньорството на защитени територии по река Дунав „Дунавските паркове” стана носител на наградата на Натура 2000 за трансгранично сътрудничество и работа в мрежа. Повече по темата тук

Сподели: