Нуждата от рехабилитация и логопедични упражнения обследваха специалистите от проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” в 3 ясли

Нуждата от рехабилитация и логопедични упражнения обследваха специалистите от проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” в 3 ясли

Време за прочитане: < 1 мин.

Нуждата от рехабилитация и логопедични упражнения обследваха специалистите от проекта „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе” в Четвърта, Пета и Шеста ясла на града. Те обследваха близо 40 децата в тях и запознаха педагогическите екипи с възможностите на дейността „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с деца и техните семейства, включително рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом”. Работата в детските заведения беше по график и в екипите участваха педиатърът доктор Веска Христова, Десислава Банчева – логопед, психологът Йорданка Тодорова и социалният педагог Пламена Габровска . Целта е да се анализира колко от децата имат необходимост от помощ за тяхното физическо и езиково развитие, както и по-лекото им адаптиране към новата социална среда. По-късно ще бъде обсъдено с родителите нуждата от пряка работа с всяко дете. Всеки от специалистите разполага с кабинети, където предоставя индивидуални консултации. Те се намират в квартал „Дружба” на улица „Никола Вапцаров” 20.

Сподели:

Още новини от деня