Монтюпе

Няколко дружества от Русенска област ще подобрят енергийната си ефективност с европари

През месец декември 2017 г. бяха сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Към настоящия момент по процедурата са сключени общо 47 броя договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 90 197 635,37 лева / 46 117 318,67 евро.

Сред предложените за финансиране са няколко дружества в Русенска област. За повишаване на енергийната си ефективност над 1.4 млн. лева получават Дунарит АД, близо 2.5 млн. лева – Монтюпе ЕООД, 1.8 млн. лева – ТОП МАН ЕООД, близо 2.5 млн. лева – Каолин АД, 1.4 млн. лева – „Найден Киров“ АД, 1.5 млн. лева – Доминекс Про ЕООД.

Сподели:

Още новини от деня