Няколко малки централи в отделните квартали променят напълно отоплителната система на Гюргево от 2019 година

Сключени са 2 договора за доставка на гориво, като неговото количество ще бъде достатъчно, за да осигури нормалното функциониране на централната отоплителна система в град Гюргево през настоящия студен сезон. Това съобщи директорът на Global energy production Сорин Чепряга – дружеството, управляващо гюргевската топлоцентрала в момента.

По единия от договорите е осигурена доставката на природен газ в пълен обем за сезона, като плащането е извършено в размер на 80 % от цялата стойност.

Другият договор е с частно дружество, чиято собственост е частна когенерационна централа, свързана с градската топлоснабдителна система. Плащанията към момента възлизат на 95 % от договореното, без да се засягат гражданите в отделните райони.

В тази връзка абонатите бяха призовани да заплащат навреме дължимите суми по доставената топлоенергия в апартаменти и къщи с оглед покриване в пълен обем на задълженията на GEP.

Започва пълна промяна на отоплителната система на Гюргево с изграждането на няколко централи в отделните квартали. Така централата за производство на топлинна и електрическа енергия „Север“ е изградена на 60 %. Напредъкът на строително – монтажните дейности по централата за зона „Истър“ се оценява на 85 %. Двата обекта ще бъдат завършени в началото на 2019 година и до края и ще бъдат пуснати в експлоатация.

Промяната ще се отрази на външния вид на града. Ще изчезнат напълно външните тръбопроводи, обяви директорът. Първи липсата им ще усетят в зона „Рамадан“, където ще се извърши пълен демонтаж до зимата на 2019 – 2020 година. Не на последно място, ще се намалят значително загубите на топлинна енергия по довеждащите трасета, а ще се повиши и възможността за по – бързо регулиране на подаваната енергия според външните атмосферни условия без изразходването на допълнително гориво.

Сподели: