Няколко награди за деца и младежи от Русенска област от националния конкурс "Джамията в моя живот"

Няколко награди за деца и младежи от Русенска област от националния конкурс „Джамията в моя живот“

Имената на победителите в националния конкурс на мюсюлманското изповедание „Джамията в моя живот“ вече са ясни. Те бяха определени от специална комисия, която разгледа и обсъди работите на участниците. Съставът ѝ взе решение лауреатите да получат парични награди.

Надпреварата е част от програмата на инициативата „Седмица на джамиите“. Участниците в различните възрастови групи могат да участват с рисунка, стихотворение или есе.

И през тази година Комисията отчете висок интерес към конкурса. В него са се включили голяма част от децата, които посещаваха Коран-курсовете. Работите на участниците за пореден път показват големия им талант и потенциал за развитието му.

Рисуване

7-13 години

1. Селин и Нихал Невинови

2. Джасмин Бисерова Топчиева

3. Манка Хасанова Садъкова

14 – 18 години

1. Димка Мигленова Кичикова

2. Иман Халил Хасанов

3. Джими Радостинов Стефанов

19 – 25 години

1. Айджан Джансел Онбаши

2. Фатиме Муса Низам

Стихотворение

7 – 13 години

1. Мерве Рефатова Авдикова – Районно мюфтийство – Благоевград

2. Имран Юджел Хайреддин – Районно мюфтийство – Русе

3. Мерйем Емилова Младенова – Районно мюфтийство – Кърджали

14 – 18 години

1. Хавва Муса Арнауд – Районно мюфтийство – Благоевград

2. Хтидже Мехмед Терзийска – Районно мюфтийство – Благоевград

3. Атидже Али Ходжа – Районно мюфтийство – Благоевград

19 – 25 години

1. Хавва Муса Дунгьова – Районно мюфтийство – Пазарджик

2. Мехмед Абдулкадир Османоглу – Районно мюфтийство – София

Есе

7 – 13 години

1. Беян Джемал Муса – Районно мюфтийство – Благоевград

2. Алпер Расим Осман – Районно мюфтийство – София

3. Нелин Мюзетинова Махмудова – Районно мюфтийство – Русе

14 – 18 години

1. Силвен Ердал Торлак – Районно мюфтийство – Русе

2. Сибел Джемал Коренска – Районно мюфтийство – Благоевград

3. Мария Венкова Сиракова – Районно мюфтийство – Кърджали

19 – 25 години

Рафие Юнуз – Районно мюфтийство – Благоевград

Главното Мюфтийство поздравява победителите и изказва благодарности на всички участници в конкурса „Джамията в моя живот“!

Сподели: