Завършва ремонтът на ул. "Васил Левски" в Бяла

Няколко улици в Бяла ще бъдат основно ремонтирани

Предстои реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, тротоари и принадлежностите към тях в град Бяла. 1.4 млн. лева без ДДС са отделени за улиците „Цар Освободител“, „Панайот Волов“ и „Георги Бенковски“, улиците „Отец Паисий“, „Иван Папазов“ и „Железничарска“, тротоари и принадлежностите към тях”.

Ремонтирането се осъществява с осигурено финансиране по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, тротоари и принадлежностите към тях в град Бяла”, съгласно Договор № 18/07/2/0/00316 от 16.03.2018 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Бяла, за отпускане на финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня