Няма да се съкращава огняра на ОУ ”Н.Й.Вапцаров”- Бяла

Общински съвет – Бяла прие информацията за финансово-икономическото състояние на ОУ”Н.Й.Вапцаров” гр. Бяла за третото тримесечие на 2013 година. Програмата за оптимизация на разходите в ОУ ”Н.Й.Вапцаров”- гр.Бяла в частта на ІV. Мерки за оптимизация на разходите, е променена както следва: • първо тире става: Отоплението да бъде на течно гориво;• второ тире: Съкращаване на щатна бройка „огняр” – се отменя….

Source: *119514.html

    

Сподели: