съдебна палата русе съд прокуратура

Няма неуважени искания за използване на специални разузнавателни средства след искания на РП – Русе

Време за прочитане: < 1 мин.

През 2020 год. от страна на прокурорите в Районна прокуратура /РП/ – Русе са били наблюдавани общо 2 досъдебни производства /ДП/, водени срещу 3 лица. По посочените ДП са поискани и използвани 11 оперативни способа на специални разузнавателни средства
както следва – за наблюдение, за подслушване, за проследяване, за проникване и за белязване. Няма неуважени искания за използване на специални разузнавателни средства. В отчетния период едното от делата е прекратено а другото досъдебно производство не е приключило.

През 2019 год. от страна на прокурорите в РП – Русе са били
наблюдавани общо 8 ДП, водени срещу 11 лица. По посочените ДП са
поискани и използвани 34 оперативни способа на специални разузнавателни средства разпределени като следва – за наблюдение, за подслушване, за проследяване, за проникване и за белязване и проверка на кореспонденция. Няма неуважени от съда искания за използване на специални разузнавателни средства. В отчетния период две от делата са внесени със споразумения срещу две лица, които са приключили с влязъл в сила осъдителен съдебен акт.
Производството по едно от делата е спряно, а производството по останалите пет досъдебни производства не е приключило.
През 2018 год. от страна на прокурорите в РП – Русе са били наблюдавани общо 4 ДП, водени срещу 17 лица, от които няма дело внесено в съда. Едно дело е изпратено по компетентност и едно е останало неприключило.

По посочените ДП са поискани и използвани 30 оперативни способа на специални разузнавателни средства разпределени като следва – за наблюдение, за подслушване, за проследяване, за проникване и за белязване и проверка на кореспонденция. Няма неуважени от съда искания за използване на специални разузнавателни средства. В отчетния период е спряно едно ДП, по което са били използвани СРС.

Сподели:

Още новини от деня