Река Студена преля, стотици декари в Караманово са под вода

Няма опасни язовири в Русенска област, но трябва да се чистят речните корита

Няма опасни язовири в Русенска област, те са в нормално функционално състояние, но на места е имало дребни проблеми. Основни трудности има с язовирите, които са на територията на съседната област Велико Търново. При силен дъжд се налага те да бъдат изпускани и се наводняват терени в нашия регион. Трябва да се почистят от растителност речните корита. Това обобщение направи областният управител Галин Григоров днес след поройните дъждове от последните 2 – 3 седмици в региона.

Необходимо е създаването на нова структура от типа на бившето „Водно стопанство“, съществувало допреди 23 години. Понастоящем за коритата на реките в урбанизираните територии отговарят общините, извън тях отговаря държавата в лицето на областния управител, за сервитутните зони около мостовете отговаря АПИ, за дигите отговаря „Напоителни системи“, контролът се осъществява от Басейнова дирекция. Почистването на едно корито на река се осъществява от устието до извора. Това означава, че всички институции трябва да съгласуват действията си, за да направят една река проводима.

Даден бе пример с река Студена, която е затлачена в участъка на територията на Русенска област и са нужни около 1.2 млн. лева за почистването и. При наличие на подобна специализирана държавна структура, то почистването ще има поне два пъти по – ниска стойност.

Сподели:

Още новини от деня