Няма опасност за околната среда вследствие на възникналия инцидент в Източна промишлена зона в Русе

Няма опасност за околната среда вследствие на възникналия инцидент в Източна промишлена зона в Русе

Няма непосредствена опасност за околната среда вследствие на възникналия днес инцидент в „Лубрика“ АД, в Източна промишлена зона на гр. Русе.

След получен сигнал за взрив на цистерна на територията на предприятието, директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова и експерти извършиха оглед на място. От компетентните институции са предприети всички необходими мерки за овладяване на  ситуацията, при която има човешка жертва.

Моментните данни от автоматичната станция на контрол качеството на атмосферния въздух, която е разположена на територията на Втора РСПБЗН-Русе не показват превишения на следените атмосферни замърсители при възникването на инцидента. Метеорологичните условия са благоприятствали за бързото разсейване на димните газове от взрива. Посоката на вятъра е била северозападна и газовете не са се разнесли към  града. Маслата, които са били в цистерната и използваните гасителни средства са постъпили в приемната шахта –  каломаслоуловител на предприятието.

„Лубрика“ АД е оператор с издадено комплексно разрешително. Дружеството е информирало инспекцията за възникналия инцидент. След приключване на разследването по случая РИОСВ-Русе ще упражни последващ контрол.  

Сподели: