Няма опасност от преливането на реки и язовири в Русенска област

Няма опасност от преливането на реки и язовири в Русенска област

Язовирите и реките в област Русе са под постоянно наблюдение заради продължаващите валежи и снеготопенето в планините. Всеки ден в Областната администрация се получава актуална информация за нивата на водоемите в региона. За последните 24 часа са регистрирани между 12 и 20 л/кв.м. валежи в областта, което е приблизително 40% от месечната норма за април. Прогнозата е до края на този месец валежите да са около или малко над нормата. През март пък са отчетени най-високите стойности от 12 години насам за този период от годината. На някои места в областта валежите са стигнали 132 л./кв.м., което е 4 пъти повече от средното количество. Към момента няма повод за притеснение, тъй като повечето язовири имат свободен капацитет от около 40%. Припомняме, че 12 са функциониращите язовири в региона. Други два „Образцов чифлик“ и „Каран Върбовка“ са с нулев обем. Областният управител Галин Григоров поддържа постоянен контакт с всички страни, имащи отношение към управлението на този тип водоеми и при необходимост и при повишаване риска от преливане на който и да е от тях е създадена организация за незабавно реагиране. Той е разпоредил и проверка на експлоатационно състояние на хидротехническите обекти в Русенско. Резултатът от проверката се очаква да стане ясен в началото на месец май. Съгласно нормативните изисквания такива проверки се правят веднъж годишно, но по решение на областния управител за област Русе те се извършват два пъти в годината. Захранването с питейна и битова вода в региона става посредством кладенци и сондажи на естествени подземни водоизточници, а не чрез язовири.

Сподели: