Няма първокласници в ОУ „Св. Климент Охридски“ – Сваленик

25 ученици има в ОУ „Св. Климент Охридски“ – Сваленик през отминалата учебна година. Толкова са и завършили. В училището се обучават предимно ученици от турския етнос, сочи информацията на Община Иваново. През отминалата учебна година един ученик е бил от ромски произход, а двама – от български. Учениците се обучават в слети класове поради недостатъчния брой за сформиране на самостоятелни паралелки. Приоритет в работата на училището е овладяването на писмения и говорим книжовен български език от учениците – билингви.

В училището не се обучават ученици, които пътуват от други населени места. Състоянието на материалната база е добро, като се правят ремонти.

През тази учебна година няма записан ученик в първи клас. 16 са учениците там в момента.

Сподели:

Още новини от деня