Пенчо Милков: Порочно е бил подкрепян клуба с ежемесечно говорене с фирми

Няма яснота дали ще се извърши основен ремонт на няколко улици около бул. Родина

Направен е оглед на място по ул. „Георги Бенковски“, ул. „Стара планина“, „Бузлуджа“ и др., като са констатирани множество пукнатини на настилките, дупки и пр. Това означава, че за района на улиците между бул. „Цар Освободител“ и ж. п. линията в района зад ВУАРР трябва да се изготви инвестиционен проект.

Това стана ясно днес от отговор на заместник – кмета на Община Русе Магдалина Илиева в отговор на общински съветник.

Тези улици са като след бомбардировка, коментира на свой ред кметът на Община Русе Пенчо Милков. Там трябва да има основен ремонт, смята още г-н Милков. Самият той е бил в основата на подписка на граждани по темата след сигнал от млада социалистка, живуща в района.

Ограничено е влиянието на шума от железопътния трафик и сравнително ниските нива на неговата интензивност. Няма значителен брой население, което да е изложено на шум над пределните норми. Затова поставянето на шумозащитна преграда не е оправдано.

Пешеходна пътека в района на автомобилния подлез на бул. „Христо Ботев“ може да се изгради при изключителни случаи при формиране на значителни пешеходни потоци и автомобилни такива. Искането се отправя до генералния директор на БДЖ, който назначава комисия. Откриването се съгласува. През 2017 година е изготвен проект за изграждане на връзка между ж. к. Родина и района от другата страна, но НКЖИ отказва съгласуване на същия.

Понастоящем областният управител на Русенска област е запознат с проблема и заедно с Община Русе се работи.

Сподели:

Още новини от деня