съдебна палата русе

Обвиняем за неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие остава в ареста

Окръжен съд – Русе потвърди взетата от Районния съд мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на С. С., обвинен в неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие.

Обвиняемият и С. Г. живели на съпружески начала. От съжителството си имали родено едно малолетно дете. След раздялата им по искане на жената била издадена заповед за защита срещу домашно насилие от 24.07.2020г., с която на С. С. се забранявало да приближава С. Г., жилището, където живее, местоработата и местата ѝ за социални контакти и отдих за срок от една година. Въпреки това, в периода от 27.11.2020г. до 08.01.2021г. на четири пъти той не изпълнил заповедта като преследвал и заплашвал пострадалата.

От приложената справка за съдимост се установява, че С. С. не е осъждан, но против него се провежда още едно наказателно производство за хулиганство с пострадал отново С. Г., както и за неизпълнение на заповедта за защита от домашно насилие, но в друг период от време. Тогава също е бил задържан под стража и е престоял в ареста 63 дни.

Като анализира събраните доказателства, Окръжен съд – Русе констатира, че може да се обоснове предположението, че С. С. е извършил престъплението, за което е бил обвинен. Според съда, проявената упоритост в умисъла и начина, по който са извършени деянията, включително тези по предходно наказателно производство, характеризират обвиняемия като личност с относително висока степен на обществена опасност. Явно е нежеланието му да изпълнява влязло в сила съдебно решение и да съобразява поведението си с установените норми на поведение в обществото. В представените в днешното съдебно заседание доказателства се съдържат данни и за психична неуравновесеност, която може да катализира тези нагласи. В тази връзка въззивните магистрати споделят напълно извода на Районния съд, че опасността С. С. да извърши друго престъпление или да се укрие е реална.

Определението на Окръжен съд – Русе, с което се потвърждава взетата по отношение на С. С. мярка за неотклонение „задържане под стража“, е окончателно.

Сподели: