бизнес кредити компютър офис

Обединяване на бързи кредити с лошо ЦКР

Инфлацията и финансовата нестабилност се отразява негативно предимно на групите с фиксирани месечни доходи, които все повече се замислят и търсят начин, по който да компенсират негативните последици върху месечния бюджет.

Ако имате лоша кредитна история в ЦКР и към момента все още изплащате вноски по активни кредити, ситуацията може да се влоши значително. Безспорно един от най-лесните начини, чрез който могат да бъдат оптимизирани разходите е да бъдат обединени всички задължения в едно (в т.ч. по кредитни карти, задължения към небанкови финансови институции, лизинги и др.)

Какво представлява обединяването на кредити и какви са причините да предприемете действия, свързани с обесиняване на задълженията?

Обединяването на кредити е процес, при който съчетавате всичките си дългове в един по-лесен за управление кредит, често с по-нисък лихвен процент. Това ви помага да опростите своята финансова ситуация, като плащате само една месечна вноска, вместо няколко различни.

Обединяването или т.нар. „консолидиране“ е особено подходящо в случаите, при които по една или друга причина (по-ниски доходи, невъзможност за осигуряване на превод на работна заплата и т.н.) заемите са били по-неизгодни, от настоящите в момента. 

Предимства на обединяването на бързи кредити

• Изплащате едно единствено задължение, вместо на няколко 
• По-нисък лихвен процент и спестяване на разходи
• По-ниски месечни вноски
• По-бързо изплащане на задължението

Какво представлява ЦКР?

ЦКР означава Централен кредитен регистър. „Централен“, защото този информационен ресурс е национален и се намира в Българската народна банка. „Кредитен“, защото там са вписани всички кредити, теглени от фирми и частни лица в България. „Регистър“, защото всяка банка и небанкова институция у нас е задължена да подава ежемесечно информация за всичките си платци и за погасяването на техните заеми.

Казано накратко – в ЦКР е отбелязано всичко, свързано с кредитите. Там се записва размерът на активното задължение, дали вноските са плащани редовно, както и когато е погасено изцяло. Ако има забавяния, те също се отразяват.

Лоша кредитна история

Така се нарича досие в ЦКР на клиент, който е или е бил нередовен платец. Има няколко степени на ненадеждност:

Забавяне на вноски – не би било проблем, ако плащането е направено ден-два след падежа, тъй като е възможно да има технически причини, които са го забавили. Ако обаче са налице по-сериозни просрочия (30-90 дни) и застъпване на вноски, възникват съмнения, че кандидатът може да се справи не само с евентуалното бъдещо, но и с настоящото си задължение. Подобни платци са в категорията „под наблюдение“;

Графа „необслужвани“ – тук са кредитите, по които има закъснения над 3 месеца. При тях е сериозен рискът от непогасяване;

Загуба – под този “знаменател” са обединени платци, които не са правили вноски над 6 месеца. Възможно е срещу подобни клиенти да бъдат заведени дела за изискване на задължението по съдебен път.

 Последици от лоша ЦКР

  • Затруднен достъп до нови кредити
  • Повишени лихвени проценти
  • Ограничени финансови възможности

Как да обедините кредитите си

Направете оценка на кредитната си история, като изискате справка от Централния кредитен регистър. След това трябва да сравните различните кредитори и техните предложения за обединяване на кредити с лошо ЦКР и да изберете това, което е най-подходящо за вас и вашия бюджет.

След като сте избрали кредитора, подайте заявка за обединяване на кредитите.

Погасяване на старите дългове

Рефинансирането означава вземане на нов заем, за да изплатите старите си дългове. След като погасите предишните си задължения започнете да плащате вноската по кредита на датата на падежа.

Редовното и своевременно плащане на вноските по обединения кредит е от съществено значение за изграждането на добра кредитна история. Обединяването на бързи кредити с лошо ЦКР е важна стъпка към възстановяване на вашата финансова стабилност. Не се страхувайте да потърсите помощ от професионалисти, ако имате нужда.

Сподели: