„Обезпечаване на вземанията“ - поредна лекция по Образователната програма на ВСС и МОН

„Обезпечаване на вземанията“ – поредна лекция по Образователната програма на ВСС и МОН

Съдия Антоанета Атанасова от Окръжен съд – Русе представи пред ХІІ Б клас от Математическа гимназия „Баба Тонка“ гр. Русе темата „Обезпечаване на вземанията – поръчителство, залог, ипотека“ по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

На достъпен език бяха обяснени понятията „кредитор“, „длъжник“,  „поръчителство“, „залог“, „ипотека“, „солидарност“, „привилегия“. Чрез примери от дългогодишния си юридически стаж съдия Атанасова разясни какво означава да отговаряш за личен дълг и в кои случаи се задължаваш за чужд дълг (поръчителството); какво означава две или повече лица да са задължени едновременно на един и същ кредитор (солидарна отговорност); как се уреждат отношенията между длъжниците, когато цялото задължение е изпълнено само от единия от тях; какви права има поръчителят, ако изпълни задължението на главния длъжник.

Учениците научиха към кои вещи не може бъде насочено принудително изпълнение, в кои случаи единственото жилище на длъжника може да бъде изнесено на публична продан, както и какво се случва с ипотеката при промяна на собствеността върху ипотекирания недвижим имот.

Всеки гимназист получи Конституция на Република България и множество брошури, предоставени от Висшия съдебен съвет за целите на програмата.       

Сподели: