община ветово

Обезпечено е безплатното хранене на децата от подготвителните групи в училищата на Община Ветово през 2018 г.

Общински съвет – Ветово одобри средства в размер на 3 200 лв. за дофинансиране на училищата на територията на община Ветово, за обезпечаване на безплатното хранене на децата от подготвителните групи в училищата за 2018 г., както следва:

1.1 СУ „Христо Ботев“ – гр. Глоджево – 1 600 лв.
1.2 ОУ “П. Р. Славейков”- с. Смирненски – 800 лв.
1.3 ОУ “Св. св. Кирил и Методий”- гр. Сеново – 800 лв.

Средствата трябва да бъдат осигурени от „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в Бюджет 2018 на община Ветово и преведени по сметките на съответните училища.

Сподели: