община русе

Областната управа в Русе се присъедини към инициативата за популяризирането дейността на Националната телефонна линия за деца

Време за прочитане: 2 мин.

Областната управа в Русе се присъедини към инициативата за популяризирането дейността на Националната телефонна линия за деца 116 111. Обаждането на телефона е безплатно, като той функционира 24 часа, 7 дни в седмицата. На него всеки нуждаещ се може да получи психологическа подкрепа, консултация или да подаде сигнал за дете в риск.

Идеята на номера е да предоставя навременно информиране, консултиране и помощ на деца от компетентни психолози и педагози, като в крайна сметка по този начин се подпомогне намирането на решение на конкретния проблем.

 „За мен участието в Съвета на децата е на първо място отговорност, защото той е не само израз на детското участие във взимането на решения и дискутирането на различни политики, но и възможност за обмяна на опит между представители на всички области в България. Като човек с изявен интерес в областта на правото и политиката, считам възможността да бъда част от подобен орган като изключително ценен опит и вярвам, че знанията, които съм придобила и качествата, които развих като член ще ми бъдат от полза и в бъдещата ми кариера като юрист. Съветът за мен е кауза, мястото, където открих едни от най-близките си приятели, с които се превърнахме не просто в колектив, а в истинско семейство.“, това споделя 19-годишната Калина Христова, на която съвсем скоро й предстои за завърши АЕГ „Гео Милев“. Тя е представител на област Русе в Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето от година и половина.

Предвидено е до края на април от страна на Областна администрация Русе да се проведе и информационна кампания в общините от региона относно популяризирането на възможностите на телефон 116 111.

Телефонният номер е изграден и поддържан в изпълнение на разпоредбата на чл. 17а, ал. 1, т. 17 от Закона за закрила на детето, а също така е хармонизиран и с всички европейски изисквания.

Сподели:

Още новини от деня