Областната Червенокръстка организация – Русе осъществява проект „Център за подкрепа, консултации и социално включване на бездомни и скитащи лица”

На 17.09. 2013 г. Областната Червенокръстка организация – Русе спечели Проект „Център за подкрепа, консултации и социално включване на бездомни и скитащи лица”, който е финансиран от НС на БЧК и е на стойност 5000, 00 лв. Центърът се намира в Дома на БЧК на ул. Гурко 10. Периода на функциониране на проекта е от 01.11.2013 г. до 31.12.2013 г. Основните дейности, които са заложени в проектното предложение са:• Създаването на мобилен екип за работа „на терен” с без…

Код на новината : *120127.html

    

Сподели: