община русе фасада

Областна администрация- Русе бе партньор на форума „Виртуални дни на кариерата“

Точно 1160 онлайн интервюта се състояха през вчерашния ден по време на форума „Виртуални дни на кариерата“, който се организира за седми пореден път в страната. Участниците имаха възможност да проведат дигитални срещи с 30 водещи работодатели от различни сфери като финанси, информационни технологии, търговия, консултантски услуги, производство, човешки ресурси и още много други.

Форматът на събитието, който беше изцяло виртуален, позволява на търсещите работа или стаж да кандидатстват от различни градове и държави по най-удобния и бърз за тях начин – от всеки компютър, таблет или смартфон, без да прекъсват нормалните си дневни активности и без да пътуват.

Сред партньорите на събитието за пореден път беше и Областна администрация Русе.

Ръководството на Областна администрация Русе в лицето на областния управител Галин Григоров и неговите заместници Свилен Иванов и Валентин Колев категорично изразява позицията си в подкрепа на кариерното развитие на студентите от региона и припомня, че Областната управа е сред най-активните участници, предоставящи възможност за стаж и последващо започване на работа, базирайки се на всички налични възможности. Сред тях са програмите за студентски практики, студентски стажове в държавната администрация, „Старт на кариерата“, както и започване на стаж по всяко време в структурата на държавната администрация при изявено желание. Ръководството на Администрацията изказва благодарност на екипа на JobTiger, който е организатор на събитието и изразява увереност, че сътрудничеството в името на кариерното развитие на студентите от България, в т.ч. както на обучаващите се в Русенския университет „Ангел Кънчев“, така и в местния филиал на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, ще продължи да бъде приоритет в отношенията между двете организации.

През март тази година Областна администрация Русе беше институционален партньор и на най-големия кариерен форум в България „Национални дни на кариерата“ 2020, който също се проведе виртуално и в него участваха повече от 5000 души.

Сподели: