Областният управител Галин Григоров: Всеки от нас да прояви разбиране и да спазва наложените мерки !

Областна администрация – Русе е сред отличниците в управлението на електронните процеси

Поредно признание за екипа на Областна администрация Русе беше получено днес. То идва от Държавната агенция за електронно управление. След извършената детайлна проверка от агенцията заключението на комисията е, че абсолютно всички критерии са спазени съгласно изискванията на нормативните документи от българското законодателство.

Припомняме, че Областната управа в Русе е сред водещите институции в региона и страната, свързани с електронното управление. Още от началото на 2018 година администрацията работи на споменатия принцип, което я нарежда сред първите в България. По този начин се спестява време на всеки, заявил услуга или поискал справка от областния управител. По последни данни над 80% от всички услуги като съставяне на актове за държавна собственост, изготвяне на заверени копия от различни документи, отразяване на промени в обстоятелства или пък заверка на апостили, са изпълнявани предсрочно.

Сподели: