община русе

Областна администрация – Русе получи ветеринарната лечебница в Тръстеник

На Областна администрация – Русе се предоставя управлението върху урегулиран поземлен имот е площ 990 кв. м, намиращ се в село Тръстеник, област Русе. Върху него е построена ветеринарна лечебница, представляваща масивна едноетажна сграда, със застроена площ от 155 кв. м. С решението на Министерския съвет имотът придобива статут на имот – частна държавна собственост.

Сподели: