Кметът на Община Ветово д-р Мехмед Мехмед

Областна дирекция „Земеделие“ – Русе получи за безвъзмездно управление за 10 години няколко общински помещения във Ветово

Време за прочитане: < 1 мин.

Общински съвет – Ветово даде своето съгласие да се предоставят на Областна дирекция „Земеделие“ – Русе безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – публична общинска собственост, актуван с АПОС №52/55 от 12.05.1997 г.,  представляващ следните помещения:

  • Стая с площ 19.30 кв.м., разположена на първия етаж в Масивна сграда „Градска поликлиника“, находяща се в УПИ II, кв.174 по плана на град Ветово;
  • Стая с площ 5.70 кв.м., разположена на първия етаж в Масивна сграда „Градска поликлиника“, находяща се в УПИ II, кв.174 по плана на град Ветово;
  • Стая с площ 16.80 кв.м., разположена на първия етаж в Масивна сграда „Градска поликлиника“, находяща се в УПИ II, кв.174 по плана на град Ветово;
  • Стая с площ 12.30 кв.м., разположена на първия етаж в Масивна сграда „Градска поликлиника“, находяща се в УПИ II, кв.174 по плана на град Ветово;
  • Тоалетна с площ 1.80 кв.м., разположена на първия етаж в Масивна сграда „Градска поликлиника“, находяща се в УПИ II, кв.174 по плана на град Ветово;
  • Коридор с площ 16.80 кв.м., разположен на първия етаж в Масивна сграда „Градска поликлиника“, находяща се в УПИ II, кв.174 по плана на град Ветово;
  • Входно стълбище с площ 5.70 кв.м., разположена на първия етаж в Масивна сграда „Градска поликлиника“, находяща се в УПИ II, кв.174 по плана на град Ветово.

Въз основа на решението на общинския съвет, се упълномощава кмета на Община Ветово да сключи договор за безвъзмездно управление за срок от 10 години.

Сподели:

Още новини от деня