Областните икономики на Северна България: състояние и перспективи

Областните икономики на Северна България: състояние и перспективи

Институтът за пазарна икономика представи „Регионални профили 2020“ преди броени дни. В допълнение към големия анализ, екипът на ИПИ е подготвил две фокусирани дискусии върху развитието на Северна и Южна България.

На 2 февруари 2021 г. ще коментираме икономическото и социално развитие на областите в Северна България. Анализът, който икономистите от ИПИ и техните гости ще представят почива на най-актуалните данни за динамиката на инвестициите, пазара на труда, демографията, образователната структура на работната сила.

В рамките на представянето ще обърнем внимание на следните въпроси:

  • Кои области на север дърпат напред и доминират регионалната карта?
  • Кои са факторите, които обуславят по-бавния ръст на икономиките в Северна България?
  • Кои са предимствата, които те могат да капитализират и да превърнат в двигатели на растежа?
  • Как се отразява кризата и Covid-19 на северните местни икономики?
  • Кои са основните предизвикателства за догонване и изпреварващ ръст?

Прочетете повече на: https://ime.bg/bg/articles/pokana-oblastnite-ikonomiki-na-severna-bylgariya-systoyanie-i-perspektivi/#ixzz6l8Mt5aaB

Сподели: