Младежи се запознаха с работата на ОИЦ - Русе

Областният информационен център в Русе ще работи още 3 години

Време за прочитане: < 1 мин.

Областният информационен център – Русе продължава дейността си по административен договор за безвъзмездна финансова помощ, който Община Русе подписа на 18 февруари 2019 г. с Управляващия орган на ОП „Добро управление“ 2014 – 2020.  Проектът „Ефективно функциониране на Областния информационен център – Русе 2019 – 2021 г.“  се финансира по приоритетна ос „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ на оперативната програма. Неговата стойност е 499 800 лева. Това обяви пред медиите ръководителят на проекта Димитър Генков.

През следващите 3 години важен акцент в работата на центъра ще бъде популяризирането на добри практики по различните оперативни програми. Заедно с това експертите му ще продължат да информират за възможностите за финансиране и условията за кандидатстване по актуалните процедури на програмите, включително по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство. ОИЦ продължава да предоставя всички останали информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги във връзка с Европейските структурни и инвестиционни фондове, които досега е предлагал на гражданите на Русе и областта безплатно.

Екипът на центъра ще се старае да достигне до по-широк кръг от хора, не само с традиционните комуникационни средства, но и чрез уебинари. В новия проект е предвидено той да организира и провежда 78 публични информационни събития, вкл. по 2 годишно във всяка община на област Русе. 

ОИЦ – Русе е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Сподели:

Още новини от деня