Областният координатор на КНСБ в Русе Боянка Димитрова активно участва в обсъждането на проекта на бюджет на община Русе за 2024 година

Областният координатор на КНСБ в Русе Боянка Димитрова активно участва в обсъждането на проекта на бюджет на община Русе за 2024 година

Областният координатор на КНСБ в Русе Боянка Димитрова активно участва в обсъждането на проекта на бюджет на община Русе за 2024 година, което се проведе на 26 януари 2024 г. Отправените предварително предложения за увеличение на доходите на работещите във функция “ Здравеопазване“ от детско и училищно здравеопазване и функция „Социални дейности“ – домовете за възрастни, за пълнолетни с деменция и увреждания са приети и ще се получат, считано от 01.01.2024 г. Поставен бе въпросът за справедливото разпределение на 32 млн. лева за администрациите за промяна на стандарта, увеличение на възнагражденията и преодоляване на диспропорциите на хора работещи на сходни позиции.

Отчетен бе отличния социален диалог и допълнителните придобивки договорени за всички синдикални членове в процеса на колективното трудово договаряне с ръководството на общината.

Сподели: