Областният координационен механизъм по обхват проведе работна среща в Русе

Областният координационен механизъм по обхват проведе работна среща в Русе

Време за прочитане: 3 мин.

По инициатива на Областна администрация – Русе и Регионалното управление на образованието в Русе се проведе работна среща на Областния координационен център (ОКЦ) във връзка с мерките за изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Срещата беше водена от г-н Валентин Колев, заместник областен управител на област Русе и председател на ОКЦ, а в нея взеха участие  представители на осемте общини на територията на областта, РД „Социално подпомагане“ – Русе, ОДМВР – Русе, Регионална здравна инспекция – Русе, както и експерти от Областна администрация.

Припомняме, че ОКЦ е създаден със заповед на областния управител на област Русе още през 2018 г. и в него влизат изброените по-горе институции.

Участниците в срещата обсъдиха възможностите за подпомагане и засилване дейността на екипите за обхват за приоритетно обхващане на децата на 5,6 и 7 години, новоотпадналите към 01.12.2019 г., с фокус върху 5, 6, 7-годишните, за които има най-голям шанс да бъдат задържани в образователната система, както и децата и учениците със статут в ИСРМ „Посещаемо и безопасно училище“ – „в чужбина“, за които данните са установени преди месец септември 2019 г., с цел информацията да бъде актуализирана.

В контекста на горното, приоритети в дейността на екипите за обхват в периода януари – февруари 2020 година за област Русе са посещения на адреси, събиране на информация и предприемане на мерки за обхващане в образователната система на деца в задължителна предучилищна възраст; отразяване на информацията в ИСРМ за всички 5 и 6-годишни деца; актуализиране на статуса на деца и ученици, за които преди 01.09.2019 г. е отразена информация, че са в чужбина; изготвяне на информация до ОД на МВР и извършване на справка в информационната система на МВР за лицата, които не са открити на адресите от екипите за обхват; изготвяне на доклади за предприемане на мерки по компетентност до кметовете на общини за деца и ученици, открити на адреси, но незаписани в детска градина или училище.

Беше представена статистика по актуален статус до 20.02.2020 г. от ИСРМ, както следва – за Община Борово – само 3 деца с незададен статус, за 4 няма информация; за Община Две могили – за 1 дете няма информация, 3 деца са отпаднали; за Община Бяла – за 25 деца няма информация; за Община Ветово – за 2 деца няма информация; за Община Иваново – няма деца с незададен статус или да няма информация за тях; за Община Сливо поле – 1 дете със статус незададен и 6 деца са незаписани (при обход на екипите поне по 3 пъти); за Община Ценово – няма деца, за които да няма информация и за Община Русе, като най-голяма община на територията на областта – за 432 деца няма информация.

В изнесената от Регионалното управление на образованието информация е видно, че екипите работят добре, въпреки трудностите, които срещат. Според тях към момента едва 2 % са с неизяснен статус (за всички родени от 2004 до 2015 г.), но в посочения от Министерството на образованието и науката срок 6-ти март и те ще бъдат изяснени. За 5,6 и 7-годишните този процент е 4, като за тях е подадена информация към ОДМВР.

На зададен въпрос, експертите от РУО отговориха, че от септември месец до сега за цялата област Русе са отпаднали общо 62 деца, а 4003 деца и ученици общо фигурират за обхват. Голяма част от тези деца са в чужбина.

В края на срещата, заместник областният управител изрази готовност за съдействие при необходимост при реализирането на Механизма, за координацията и сътрудничество между отделните институции и екипите за обхват, както и за провеждане на срещи, по време на които да се търсят конкретни решения за подпомагане на дейностите по Механизма и работата на съответните ангажирани страни.

Г-н Колев благодари на всички участници в процеса за тяхната работа и усърдие.

Сподели:

Още новини от деня