Областният управител Анатоли Станев: Нека през 2023-а да се сбъднат желанията и мечтите ни

Областният управител Анатоли Станев призова да се спазват мерките за противопожарна безопасност

Във връзка с последните възникнали пожари на територията на русенско и обявеният за днес червен код за опасно високи температури над 42 градуса, областният управител Анатоли Станев апелира за стриктно спазване на всички противопожарни мерки.

Припомняме, че още в средата на март той издаде заповед за определяне на пожароопасния сезон и мерките за осигуряване на пожарна безопасност. За пожароопасен в горските територии е определен периодът от 15 март до края на месец октомври.

Съгласно заповедта е забранено паленето на открит огън по време на пожароопасния сезон и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за целта места /контейнери за смет и сметища/. Също така през този период държавните горски стопанства /ДГС/ и държавните ловни стопанства /ДЛС/, дирекциите на природните паркове /ДПП/ и Общинските горски предприятия /ОГП/ е необходимо да поддържат постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал. В заповедта е оказано още, че споменатите институции, както и Общините, собственици на гори, съгласувано с Районните служби за пожарна безопасност и защита на населението /РСПБЗН/, е необходимо да обозначат трайно терена и информират населението за определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност /І-ви Клас/. Специално внимание в заповедта е обърнато на направата на нови и поддържането на стари просеки и минерализовани ивици около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др. Належащо е и предприемането на дейности по почистване на сухите треви покрай ж.п. линии и пътища, линейните съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от І-ви Клас на пожарна опасност. Заповедта задължава осъществяването на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях. Същевременно в повишена готовност са преведени специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари. Сдруженията на ловците, риболовците и туристите се задължават да инструктират членовете си за спазване на правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всяко пребиваване в тях.

Преди няколко седмици г-н Станев проведе среща и с гл. инспектор Светослав Войчев от Регионалната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението. От там отправят апел към гражданите в периода между 12.00 и 18.00 часа в дните с екстремно високи температури да се избягват дейности, които биха могли да доведат до възникване на неконтролируеми пожари в населени и извън населени места.

Сподели: