Областният управител Борислав Българинов направи повторен оглед на бившата сграда на НАП на ул. „Рига“ 1

Областният управител Борислав Българинов направи повторен оглед на бившата сграда на НАП на ул. „Рига“ 1

Областният управител на Русе Борислав Българинов заедно с експерти от администрацията направи повторен оглед на бившата сграда на НАП, намираща се на ул. „Рига“ 1. Припомняме, че още в началото на ноември миналата година бе взето решение от Министерски съвет имотът да бъде прехвърлен под управлението на областния управител. Това се наложи поради отпаднала необходимост Данъчното да извършва дейност в зданието. От години сградата пустее и не се използва по какъвто и да е начин. Същевременно тя е сравнително нова. Построена е през 1979 година и се оценява като изключително функционална. Огледът бе продиктуван от желанието на Българинов имотът да бъде използван по най-добрия начин за нуждите на русенци. Сега сградата се стопанисва изцяло от него и затова той иска тя да функционира по възможно най-практичния начин. „Тази сграда трябва да бъде усвоена максимално бързо за потребностите на обществото. Намира се на изключително комуникативно място. В непосредствена близост до нея има няколко детски градини, училища, както и държавни и местни институции.

Решен съм в този град и нашата област да няма повече пустеещи сгради, построени с парите на данъкоплатеца. Много финансови средства са вложени, недопустимо е те да бъдат пилени. Трябва да надграждаме постигнатото преди нас, а не да го разрушаваме. Ако наистина искаме промяна, е необходимо да преосмислим използването на държавния ресурс. Освен обществеността институциите също трябва да се научат да реагират своевременно и адекватно.“, коментира Българинов.

В рамките на по-малко от два месеца той и екипът му успяха да задвижат цялата процедура по прехвърляне и смяна собствеността на сградата. Така от публична държавна тя стана частна държавна собственост. Причината за промяната в статута на сградата е, че от години няма желаещи институции, които да искат да работят в нея. За други пък, които са имали намерения да се настанят в нея като Центъра за спешни повиквания 112, тя се оказва сравнително малка. Извършено беше приемане на сградата, съставяне на нов акт за държавна собственост, смяна на партиди и други подобни специфични дейности, които по принцип са съпътствани от тромави процедури. Оценката на изпълнителната власт за предприетите действия от Българинов и цялата администрация е изключително висока.

Неведнъж от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е изказвана похвала за експедитивните действия.За да се отговори на обществените очаквания, то в най-скоро време предстои да се задвижи и процедурата за прехвърляне на сградата от Областна администрация на Община – Русе. Поводът е отправено искане от директора на Средното училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“ за използване на имота към всички компетентни институции. Това се налага поради настъпила необходимост от разширяване на базата от учебни помещения, с цел по-добро осигуряване на учебния процес, чрез преминаване към полудневна организация на учебния ден. Имотът е особено подходящ за училището, тъй като е в непосредствена близост до настоящата сграда на гимназията. Така благодарение на Българинов учениците от 1 до 12 клас, които учат там вече ще могат да се обучават на едносеменен режим – само преди обед, а не както е и сега на две смени.

Предполага се, че това ще доведе до по-голям комфорт за децата, както и до по-висока ефективност в образователния процес. На последната сесия на Общинския съвет през декември кметът Пенчо Милков внесе докладна по случая и Общинският съвет даде съгласието си Община Русе да придобие безвъзмездно правото на собственост върху сградата. Очакванията са в рамките на следващите три месеца процедурата да бъде напълно финализирана. Първо обаче ще трябва от Общината да предоставят всички необходими документи на Областната администрация, която на свой ред ще излезе със становище и ще насочи цялата документация към МРРБ. Накрая процедурата ще завърши с решение на Министерски съвет.

Сподели: