Областният управител върна за повторно обсъждане част от решениe на Общински съвет – Ценово

Със заповед на Областния управител на Област Русе от 06.11.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение №260 на Общински съвет Ценово в частта му по определяне на цена за право на ползване. С Решение №260 Общински съвет Ценово е учредил право на ползване за срок от 5 год. на юридическо лице за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства, върху имот ПИ №000267 с площ 3.000 дка в землището на с. Белцов, с цена на ползване в размер на 20.00 лв./дка. Определянето на цената от 20 лв./дка не е уточн…

Код на новината : *119992.html

    

Сподели: