Областният управител Галин Григоров поздрави служителите от Районния център на 112 в Русе по случай днешния им професионален празник

Областният управител Галин Григоров поздрави служителите от Районния център на 112 в Русе по случай днешния им професионален празник. „Благодаря ви, че денонощно работите за нашето спокойствие и сигурност! Продължавайте все така с отзивчивост и отговорност, с общи усилия и подход да преодолявате всяко предизвикателство!“, това се казва във връчения поздравителен от името на Григоров на началника на структурата Полина Трендафилова.

В Районен център 112 Русе през изминалата 2020-та година са получени и обслужени 196 048 инциденти. Най-голям е относителният дял на тези, свързани с компетентността на полицията – 41%. От тях пък водещи се оказват инцидентите, свързани с престъпления против личността – 15%. Като в тази група сигнали акцент са инциденти класифицирани като хулиганство – 21%, шум, нарушение на обществения ред – 63%, домашно насилие – 11%. При сигналите, свързани с престъпление против собствеността, най-голяма е тежестта при кражбите – 41%, а на унищожаване и повреждане на собствеността се падат 11%. Следват сигналите към спешна медицинска помощ – 39%, а след това се нареждат и тези към общините от областта – 14%. Те най-често са свързани с унищожаване на общинска собственост, а също и с безстопанствени животни. Едва 5% се оказват инцидентите, които са били в обсега на дейност на службите за пожарна безопасност и защита на населението.

Сред добрите новини е, че е налице и тенденция за намаляване на злоумишлените обаждания, вследствие на предприетите мерки от РЦ 112 Русе и Областните дирекции на МВР в Северен централен район за търсене на отговорност и издаване на наказателни постановления на граждани, злоумишлено използващи телефон 112.

Припомняме, че Националната система 112 включва шест центъра за приемане и обслужване на спешни повиквания към телефонния номер, които са изградени във всеки от районите за планиране, определени със закона за регионалното развитие, а именно в София, Русе, Монтана, Бургас, Кърджали и Варна.

Пилотният образец на телефон 112 стартира през юли 2007 година в столицата. С неговото разширение, което беше направено през следващата година, той обхвана и областите София, Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград.

От 3 юли 2008 година в реална експлоaтация е и център 112 – Русе, който обслужва 5 области – Русе, Силистра, Разград, Велико Търново и Габрово.

От 30 септември  2011 г. спешните повиквания от телефоните 150, 160 и 166, които бяха за връзка съответно със спешна медицинска помощ, полиция и пожарна безопасност и защита на населението са  пренасочени към телефон 112. Те продължават да функционират, но когато бъдат набирани, обажданията постъпват в центровете на 112.

В системата 112 са включени Министерството на вътрешните работи – Полиция, Пожарна безопасност и защита на населението; Министерството на здравеопазването – Спешна медицинска помощ; Министерството на транспорта – Морска администрация „Морско спасяване” и Български червен кръст – Планинска спасителна служба.

По-късно през деня очаквайте и някои интересни факти относно историята на 112, както и за дейността на центровете в условия на пандемия.

Сподели: