Областният управител е запознат с Общински план за действие за равенство, приобщаване и участие на ромите 2022-2023, приет с решение на ОбС-Русе

Изготвено е писмо до областния управител на област Русе, с приложен Общински план за действие за равенство, приобщаване и участие на ромите 2022-2023, приет с решение на ОбС-Русе. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица в ресор „Хуманитарни дейности“.

Изготвени бяха 2 писма до дирекция „Социално подпомагане“ – Русе относно проверка на критериите въз основа на подадените през месец юли заявления от родителите на новородени деца, за изплащане на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Русе по реда на Наредба № 21.

Извършена бе проверка по 5 сигнала, подадени от граждани, посетени са адресите и е взето отношение за всеки от тях.

Проведена бе консултация и оказано съдействие за подаване на документи по Програма Асистирана репродукция.

Сподели: