Областният управител занимаван с проблемите за финансирането на детските градини в Община Ветово

Областният управител Галин Григоров и неговият заместник Валентин Колев са занимавани с проблемите за финансирането на детските градини в Община Ветово. В тази връзка те са пратили в Общински съвет – Ветово писмо с призив на предстоящото заседание през този месец проблемът да бъде решен. Съветниците са получили вече конкретно предложение от кмета на общината Г. Георгиев за сумата от 57 072 лева. Парите трябва да дойдат от резерва в общинския бюджет за непредвидени и неотложни разходи. Малко над 40 хил. лева от сумата трябва да бъде за детската градина в Глоджево, а останалите – за тази в Смирненски. С парите ще се покрие текущата издръжка на градината в Глоджево – вода, ел. енергия, храна, горива, както и заплатите на персонала там. Същото важи и за другата детска градина. 6340 лева ще бъдат ползвани за филиала на детска градина „Звънче“ в Кривня.

Сподели: