Областният управител на Русе Анатоли Станев ще проведе среща с властите в Гюргево още в началото на следващата седмица

Областният управител на Русе Анатоли Станев ще проведе среща с властите в Гюргево още в началото на следващата седмица

Областният управител на Русе Анатоли Станев ще проведе среща с властите в Гюргево още в началото на следващата седмица. Поводът е предприемането на максимално бързи и адекватни действия за възобновяването на фериботната връзка между двата града. „От българска страна се предприемат необходимите мерки. Надявам се нещата да не се различават и в северната ни съседка.“, сподели Станев. По време на посещението си в Гюргево областният управител ще бъде придружаван от изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева, както и от ръководителите на част от институциите, имащи пряка ангажираност с пускането на фериботната линия. Станев ще поиска актуална информация от румънските власти и собственика на терена относно напредъка по рехабилитацията на сградите, облагородяването на прилежащата територия, изграждането на специални инженерни комуникации и съоръжения и привеждането в работоспособно състояние на кабинките за осъществяване на граничен контрол съгласно всички нормативни изисквания.

По-рано през деня Станев се срещна с изпълнителния директор на „Морска администрация“ Венцислав Иванов, заместник-директора на Пристанищна инфраструктура Николай Найденов, както и с изпълнителния директор на „Пристанищния комплекс“ Петър Драгошинов. До края на идната седмица се планира да се проведе заседание на Смесената експертна българо-румънска комисия за превоз на моторни превозни средства и пътници с кораби, разположени между граничните пунктове в българо-румънския участък на река Дунав. На нея се предвижда да бъде взето окончателно решение за пускането в експлоатация на ферибота.

Планира се и среща на високо ниво, която ще бъде посветена на подобряването на транспортната свързаност, като фокус ще бъде поставен и върху краткосрочните мерки за справяне със задръстванията в района на граничен пункт „Дунав мост“.

Сподели: