Областният управител Борислав Българинов получи категорична подкрепа за изграждането на втори мост над река Дунав при Русе

Областният управител Борислав Българинов получи категорична подкрепа за изграждането на втори мост над река Дунав при Русе

Областният управител на Русе Борислав Българинов получи категорична подкрепа за изграждането на втори мост над река Дунав при Русе. Това се случи по време на провелата се 14-а национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие в периода 7 – 9 октомври в Несебър. За изграждането на съоръжението в района Русе – Гюргево се обявиха всички присъстващи на събитието. Сред тях бяха представители на бизнеса, неправителствения и правителствения сектор, научните среди и местната администрация. Подготвена е и декларация, която в най-кратки срокове ще бъде подписана, а координатор специално по точката за построяването на следващия мост над река Дунав ще бъде Борислав Българинов. Той ще отговаря и за създаването на нов транспортен коридор между Гърция и Естония, минаващ през региона. „Необходимо е България да започне приоритетно планиране и изграждане на минимум четири моста при българо-румънската граница над река Дунав. Трябва да има ясни критерии за избор на местоположение, следвайки общоприетите норми, като свързаност, потенциал за инвестиции, интензивност на трафика, местоположение, въздействие върху околната среда.“, заяви Българинов. Очакванията са предпропектното проучване за изграждането съоръжението при Русе са бъде готово най-късно в началото на 2023 година, като по него ще работят едновременно специалисти от България и Румъния. Идеята е по този начин да се достигне до конкретни технически параметри и избирането на точното място, където ще бъде изграден мостът. Впоследствие предложението ще бъде представено на най-високо държавно ниво в България и Румъния, а за построяването на съоръжението ще се търси начин за осигуряване на средства от еврофондовете.

По време на международния форум беше повдигнат въпроса и за залагането на минимални гаранционни срокове за пътни маркировки. В зависимост от експлоатационния период на пътната маркировка ще се търсят начини да заложат минимални изисквания към показателите на маркировката в периода. Обсъдено бе и приоритетното преразглеждане на нормативната уредба за проектиране, строителство, мониторинг и минимални изисквания за проектите при анализ и укрепване на свлачища и срутища. Същевременно ще се настоява и за актуализиране на данните за валежите, като  се създаде нормативна рамка за проектиране, строителство и експлоатация на водоотвеждащите и водосъбирателните съоръжения.

Сподели: