Областният управител на Русе Борислав Българинов поиска от директора на РИОСВ Анатоли Станев подробна информация за това има ли закони и подзаконови нормативни актове, които вече са остарели и не могат да бъдат прилагани

Областният управител на Русе Борислав Българинов поиска от директора на РИОСВ Анатоли Станев подробна информация за това има ли закони и подзаконови нормативни актове, които вече са остарели и не могат да бъдат прилагани

Областният управител на Русе Борислав Българинов поиска от директора на РИОСВ Анатоли Станев подробна информация за това има ли закони и подзаконови нормативни актове, които вече са остарели и не могат да бъдат прилагани. Ще се търси и дали съществуват вътрешно противоречащи си един на друг документи. След анализ на данните ще се обмислят варианти за предложения, касаещи промяна на правната база.

Българинов бе категоричен, че следва да се налагат сериозни санкции на всеки нарушител на нормите, предизвикващ замърсяване на въздуха, независимо дали става дума за юридически или физически лица. Това разбира се трябва да се случва след пълна проверка с оглед правилността на административно-наказателната политика. По думите на областния управител далеч не по-малко внимание ще се обръща на сигналите за неприятни миризми, дори ако те не представляват замърсяване по смисъла на закона.

От своя страна Анатоли Станев увери, че добрата комуникация между двете институции ще продължи и ще се направи всичко възможно сътрудничеството да бъде надградено.

Сподели: